Henkpouw.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van henkpouw.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan henkpouw.nl verstrekt. In deze privacy verklaring leest u wat wij ermee doen.

Henkpouw.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam,
– Telefoonnummer,
– Uw e-mailadres

Henkpouw.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan henkpouw.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Henkpouw.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst of contact met u tot stand komt.

Henkpouw.nl verstrekt door door u aangeleverde persoonsgegevens niet aan derden.

Op de website van henkpouw.nl worden algemene bezoekgegevens niet bijgehouden met uitzondering van Google Analytics. U kunt in de browser een Addon installeren zoals Ghostery waarmee u het traceren door Google Analytics kunt blokkeren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar henkpouw.nl via het in de website aangeboden contactformulier. Henkpouw.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Henkpouw.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van henkpouw.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Henkpouw.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Henkpouw.nl op via het op de website aanwezige contactformulier.